פרסומים בידיעות

יש לציין שכל הסיפור פורסם אך ורק בידיעות. כלי תקשורת אחרים לא פרסמו זאת, למעט תכנית הבוקר של רשת בהקראת כותרות עיתוני הבוקר, שגם שם הפסיקו זאת באמצע ולא קראו את הכתבה ולא הזכירו את השם אורי עידן.

בתאריך 5/11/2018 אסור היה לפי החוק לפרסם את שמו של אורי עידן (סעיף 70 לפקודת בתי המשפט) אבל ידיעות החליטו לעבור על החוק ובכל זאת לפרסם את הכתבה בשני עיתונים שונים, עיתון ynet המקוון ועיתון 24 שעות המודפס.
ידיעות ללא ספק ידעו את החוק מאחר שבמקרים אחרים ראו שהם נמנעים מפרסום השם והתמונה של חשודים בעבירות.

בתאריך 6/11/2018 פורסמה כתבה נוספת ב ynet וכן ב mynet הרצליה שהכותרת שלה "המשטרה מבקשת את עזרת הציבור" המטרה של אותה כתבה הייתה ליצור מצג שווא שהמשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור מתלוננות נוספות שיתלוננו על מעשיו של אורי עידן. בפועל כמובן שאף אחת לא הגיעה. הרי למעשה שמעולם לא נעשה לא יהיו מתלוננות 🙂

כאשר שאלה עורכת הדין של אורי עידן את נציג המשטרה, האם אכן פנתה המשטרה לעיתון ידיעות ובקשה את עזרת הציבור?

תשובתו הייתה שלא. המשטרה לא בקשה את עזרת הציבור.מה ששוב מוכיח שלידיעות האמת בפרסום לא באמת חשובה.

ידיעות הבינו שתפסו אותם בשקר ושינו את הכותרת של פרסום זה לאחר הדיון בבית המשפט ל"המשטרה מחפשת אחר מתלוננות נוספות".