ידיעות נתפסו בשקר

בתאריך 6/11/2018 פורסמה ב YNET כתבה עם הכותרת "המשטרה מבקשת את עזרת הציבור" רק שהמשטרה מעולם לא בקשה את עזרת הציבור וגם לא את עזרת ידיעות.

בדיון בבית המשפט בתארך 8/11/2019 נשאל נציג המשטרה על כך והוא ענה שהמשטרה כלל לא בקשה את עזרת הציבור ו\או בקשה מידיעות לפרסם כתבה שכזו. הוא בכלל לא ידע על הכתבה.

מן הסתם נציג ידיעות שתפרו את כל התיק היה בדיון והבין שתפסו אותם בשקר, מיד שונתה הכותרת לכותרת "המשטרה מחפשת אחר מתלוננות נוספות"

כמובן שכך או כך, לא הגיעה אף מתלוננת. אחרי הכל כל הסיפור הוא תלונת שווא.