ידיעות מנסים להפליל את אורי עידן - הוכחות

הבלוג

היה בלוג כלשהו רק שאין כל הוכחה שהבלוג שייך לאורי עידן. נהפוך הוא קל מאד להוכיח שלא כך הדבר.

הבלוג נפל בדיוק בלילה שבו נעצר אורי עידן. כתבת ידיעות טוענת שבערב לפני כן הבלוג היה באויר ובבוקר למחרת כבר לא. מאחר שאורי עידן לא היה ליד מחשב (נעצר ע"י המשטרה) כבר ברור שהבלוג כלל לא בבעלות אורי עידן.

בנוסף לכך, הדומיין של הבלוג חודש בדיוק ביום ובשעה בה אורי עידן היה בבית משפט ולא הייתה לו גישה לאינטרנט. - שוב הוכחה ברורה ופשוטה שאין לאורי עידן כל קשר לבלוג.

איך בדיוק הם קישרו בין הבלוג לאורי עידן? הם שמו ברשומות ה whois של הבלוג את אורי עידן כאיש הטכני של הבלוג. כל מי שקצת מבין בתחום יודע שאין בדיקה של מהימנות רשומות אלו וכל אחד יכול לשים כל שם שירצה ברשומות אלו.

אז שימו לב: ההוכחה היחידה לכך שהבלוג שייך לאורי עידן הוא הרישום הזה שידוע כלא אמין, מול הוכחות ברורות ופשוטות שהבלוג לא שייך לאורי עידן.