ידיעות מנסים להפליל את אורי עידן - הוכחות

מתלוננות

ידיעות טוענים שאורי עידן עושה מעשים אלו משנת 2010 למרות זאת לא הגיעה אף אחת מיוזמתה למשטרה.

 

הייתה מתלוננת אחת שטוענת שראתה את אורי עידן.

הייתה כתבת ידיעות שברור שהיא בעלת אינטרס.

היו עוד 3 מתלוננות שהמשטרה התחננה בפניהן שיעידו והן העידו שמעולם לא פגשו את אורי עידן רק התכתבו עם מישהו דרך הבלוג. אותו בלוג שכבר הוכח שאינו קשור לאורי עידן.

כל זה כאשר ידיעות טוענים שהיו עשרות נשים ושאורי עידן עושה זאת משנת 2010.

 

המתלוננת טוענת שבאה למשרדו של אורי עידן ביולי 2015.

היא טוענת שאורי עידן ביקש ממנה לשכב על שני כסאות משרדיים עם ידיות, דבר שברור שהינו בלתי אפשרי ואורי עידן הוכיח זאת במשטרה.

היא גם טוענת שבאה יחד עם אמא שלה ושתיהן שמו לב שאורי עידן מריח רע, לבוש ברישול ומלוכלך. כיצד זה ששתי נשים מגיעות למשרד שברור שאינו שייך לרופא, רואות אדם מדיף ריח גוף רע, לבוש ברישול ומלוכלך ועדיין אחת מהן נכנסת ולטענתה מורידה חולצה?